Δοκιμή ΑΕ

Ολοκληρωμένες Λύσεις Συστημάτων

Με έδρα μας τα Χανιά, δραστηριοποιούμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης , προσφέροντας τις υπηρεσίες μας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της περιοχής, πάντα με γνώμονα την άρτια και ειλικρινή εξυπηρέτηση του πελάτη.

Σκοπός της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας κινούνται γύρω από στρατηγικά επιλεγμένους άξονες που επιδιώκουν να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι κύριοι αυτοί άξονες δραστηριοποίησης είναι :

  • Ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής
  • Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης
  • Ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας επαγγελματικών χώρων
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου – Ανάπτυξη, σχεδιασμός και φιλοξενία ιστοσελίδας
  • Προμήθεια και διάθεση αναλώσιμων ειδών πληροφορικής